završni rad
Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu u razdoblju od 2010. do 2014. godine

Martina Samaržija (2017)
Zdravstveno veleučilište