specijalistički diplomski stručni
Usporedba obrazovanja fizioterapeuta u Europskoj regiji s obrazovanjem u ostalim regijama WCPT-a

Karla Gašparac (2016)
Zdravstveno veleučilište