završni rad
Specifične ozljede u nogometu te fizioterapeutski postupci, prevencija i rehabilitacija

Ivan Hoborka (2017)
Zdravstveno veleučilište