završni rad
Radionuklidi i radiofarmaci koji se najčešće upotrebljavaju u dijagnostičkim nuklearnomedicinskim postupcima

Maja Begović (2017)
Zdravstveno veleučilište