završni rad
Fizioterapija problema subluksiranog ramena kod osoba s hemiparezom

Tihana Berc (2017)
Zdravstveno veleučilište