završni rad
Bakterijemije u bolesnika hospitaliziranih u jedinicama intenzivnog liječenja KBC Sestre milosrdnice u 2016: mikrobiološka dijagnostika, uzročnici i njihova osjetljivost na antibiotike

Jelena Pjevač (2017)
Zdravstveno veleučilište