završni rad
Temelji neuroplastičnosti u kontroli pokreta osoba sa oštećenjem središnjeg živčanog sustava

Jelena Habijanec - Borović (2017)
Zdravstveno veleučilište