završni rad
Tumori abdomena - postupak laboratorijskih pretraga u dijagnostici i nadzoru liječenja

Biljana Gavrić (2017)
Zdravstveno veleučilište