završni rad
Terapijska zajednica - socioterapijski postupak u liječenju alkoholizma

Edita Ivanac (2017)
Zdravstveno veleučilište