završni rad
Sestrinska skrb za umirućeg bolesnika

Karolina Blažeković (2017)
Zdravstveno veleučilište