završni rad
Intervencije medicinske sestre u prevenciji dekubitusa kod bolesnika s neurotraumom

Jelena Grgić (2017)
Zdravstveno veleučilište