završni rad
Komparativna prednost prijema u sobu za buđenje u odnosu na druge oblike poslijeoperacijske skrbi

Marijana Čičak (2017)
Zdravstveno veleučilište