specijalistički diplomski stručni
Utjecaj izokinetičkog treninga na brzinu oporavka te ishod II faze rehabilitacije bolesnika nakon kirurške revaskularizacije miokarda

Tatjana Krleža (2017)
Zdravstveno veleučilište