specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta zdravstvene njege pacijenta sa ventralnom herniom

Gordana Jurić (2017)
Zdravstveno veleučilište