specijalistički diplomski stručni
Zadovoljstvo dijabetičkih bolesnika edukacijom medicinskih sestara

Renata Adžijević (2017)
Zdravstveno veleučilište