specijalistički diplomski stručni
Menadžersko predviđanje u procesu zdravstvene njege

Simona Spudić (2017)
Zdravstveno veleučilište