specijalistički diplomski stručni
Stres medicinske sestre i neželjeni događaji u operacijskoj sali

Kristina Lukačević (2017)
Zdravstveno veleučilište