specijalistički diplomski stručni
Indikatori mjerenja izvora i načina rješavanja različitih traumatskih događaja

Marijana Hajmburger (2017)
Zdravstveno veleučilište