specijalistički diplomski stručni
Sestrinska dokumentacija alat za utvrđivanje promjena kliničke prakse

Gabrijela Šimunić (2017)
Zdravstveno veleučilište