specijalistički diplomski stručni
Utjecaj obujma usluga na ekonomičnost poslovanja poliklinike

Kristina Vladić (2017)
Zdravstveno veleučilište