specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta života osoba sa stomom

Irena Palić (2017)
Zdravstveno veleučilište