specijalistički diplomski stručni
Stres kod medicinskih sestara/tehničara i povezanost edukacije sa suočavanjem sa stresom

Darinka Žvorc-Novak (2017)
Zdravstveno veleučilište