specijalistički diplomski stručni
Fizikalno-mehanička svojstva kao pokazatelj sukladnosti igračaka na području RH

Dragana Ladan (2017)
Zdravstveno veleučilište