specijalistički diplomski stručni
Suočavanje sa stresom i samopoštovanje u adolescenciji

Nikolina Đordić (2017)
Zdravstveno veleučilište