završni rad
Fizioterapijski pristupi u rehabilitaciji hoda kod osoba nakon moždanog udara

Antonela Milić (2017)
Zdravstveno veleučilište