završni rad
Fizioterapija u liječenju ginekoloških tumora

Matea Vrabec (2017)
Zdravstveno veleučilište