završni rad
Fizioterapijska procjena i intervencija problema bradikinezije kod Parkinsonove bolesti - prikaz slučaja

Ante Radinović (2017)
Zdravstveno veleučilište