undergraduate thesis
Intervencije medicinske sestre-tehničara u prijavno-dojavnoj jedinici u nastavnom zavodu za hitnu medicinu

Damir Petanjek (2017)
University of Applied Health Sciences