undergraduate thesis
Intervencija medicinske sestre kod prijema hitnog kirurškog pacijenta

Ivana Hruškar (2017)
University of Applied Health Sciences