master's thesis
Analiza teških metala i mikrobioloških parametara u određenim vrstama biljaka s obzirom na različite supstrate otpadnog mulja

Ana-Marija Ladiš (2017)
University of Applied Health Sciences