master's thesis
Povezanost funkcionalne sposobnosti sa samoprocjenom zdravlja i duljinom života kod osoba starije životne dobi

Dino Kolega (2016)
University of Applied Health Sciences