master's thesis
Utjecaj body tehnike u fizioterapijskom procesu na povećanje pokretljivosti kod pacijentice s cervikobrahijalnim sindromom - prikaz slučaja

Vukosava Trbović (2016)
University of Applied Health Sciences