master's thesis
Prisutnost policikličkih aromatskih ugljikovodika u domaćim mesnim proizvodima

Antonio Hrdan (2016)
University of Applied Health Sciences