master's thesis
Usamljenost u trećoj životnoj dobi kao važan prediktor veće zdravstvene skrbi

Sanja Sabolić (2016)
University of Applied Health Sciences