undergraduate thesis
Zbrinjavanje politraumatiziranog pacijenta u okviru ¨Zlatnog sata¨

Nikolina Mizdrak (2016)
University of Applied Health Sciences