undergraduate thesis
Intervencije medicinske sestre kod autologne transfuzije bolesnika s operativnim zahvatom na koljenu

Karolina Tadić (2016)
University of Applied Health Sciences