undergraduate thesis
Psihijatrijski bolesnici kao počinioci krivičnih djela

Matija Lukšić (2016)
University of Applied Health Sciences