undergraduate thesis
Uloga empatije i aktivnog slušanja u odnosu između fizioterapeuta i pacijenta

Ivana Šeneta (2016)
University of Applied Health Sciences