master's thesis
Utjecaj vrste supstitucijske terapije na rehospitalizaciju bolesnika s dualnim dijagnozama

Đurđica Gregurek (2016)
University of Applied Health Sciences