undergraduate thesis
Utjecaj fizioterapije na posturalnu adaptaciju pacijenata sa idopatskom adolescentnom skoliozom

Marta Lukačić (2017)
University of Applied Health Sciences