master's thesis
Uspješnost oporavka hoda kod osoba nakon moždanog udara ovisno o lateralizaciji oštećenja

Marijan Vončina (2017)
University of Applied Health Sciences