master's thesis
Uloga perioda neliječene psihoze u suradljivosti tijekom bolničkog liječenja i njegovoj efikasnosti kod pacijenata s prvom epizodom psihotičnog poremećaja

Petra Vrbek (2017)
University of Applied Health Sciences