undergraduate thesis
Uloga medicinske sestre u nošenju pacijenta s preoperativnom anksioznošću i anksioznošću zbog anestezije

Antonia Janković (2017)
University of Applied Health Sciences