undergraduate thesis
Uloga komunikacije u svakodnevnom radu fizioterapeuta - razlika u komunikaciji s pojedinim skupinama bolesnika

Kristijan Turčić (2017)
University of Applied Health Sciences