undergraduate thesis
Načini suočavanja sa stresom i kvaliteta života medicinskog osoblja u psihijatrijskim ustanovama

Katarina Hoke (2017)
University of Applied Health Sciences